top of page
bratislava_brusel
babrubylon_studenti_brusel

 „Zjednotení v rozmanitosti.“  

 SLOVENSKO A EURÓPSKA POLITIKA 

motto EÚ
PODUJATIA

„Zjednotení v rozmanitosti“

motto EÚ

Symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite

a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií

a jazykov európskeho kontinentu.

Podujatie o implementácii nového operačného programu sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu odkladá na neurčito.

12 FEBRUÁR 2020

Diskusné fórum:

Efektívne a férove manažovanie eurofondov.

 

Skúsenosti z Poľska

ARCHÍV
2016 - 2020

Pre hlbšie porozumenie a chápanie

ako fungujú Európske inštitúcie,

ako sa vytvárajú oficiálne politiky, legislatívne návrhy, prebieha legislatívny proces, prijímajú sa vízie do budúcnosti, postoje k výzvam, lobuje sa za záujmy jednotlivých členských krajín či záujmových skupín vás pozývame zúčastniť sa tejto výnimočnej príležitosti

Vitajte na stránke občianskeho združenia Babrubylon.

Cieľom občianskeho združenia Babrubylon je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania odbornej

a zainteresovanej verejnosti v oblasti európskej politiky.

babrubylon_img.jpg
O BABRUBYLON

Hlavnou náplňou združenia Babrubylon je prehĺbenie znalostí o európskych inštitúciách, ich politík  a rozhodovacích procesoch.

babrubylon_studenti_brusel.jpg
VZDELÁVANIE

Organizácia návštevných skupín slovenských študentov v európskych inštitúciach v Bruseli.

Spolupracujem najmä s vysokými školami so zameraním sa na politické vedy, európske štúdiá, či iné humanitné vedy.

IMG_5935.JPG
WORKSHOPY, PANELY

Európska politika, fungovanie európskych inštitúcií či eurofondy. Otázky a návrhy ako na to.

bottom of page