top of page

KTO JE BABRUBYLON

Naše združenie Babrubylon, ktoré spája symbolicky dve hlavné mestá - Bratislavu a Brusel (názov je symbolicky odvodený od ich názvov), teda členskej krajiny Slovenska a 'hlavného mesta Európy', Európskej únii, kde sídlia takmer všetky európske inštitúcie, pridružené agentúry, think tanky, európske média a lobisti, bolo založené v marci 2016 s cieľom organizovania kultúrnych podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Kultúra nám je blízka, každá jedna z našich členiek je výrazne aktívna v oblasti kultúry pomerne dlhú dobu.

Postupne sa združenie transformovalo, pribúdali aktivity z oblasti európskej politiky, hlavnou náplňou počas posledných pár rokov bolo organizovanie návštevných skupín slovenských študentov v európskych inštitúciach v Bruseli. Každý rok sme zorganizovali 40-členné skupiny z rôznych vysokých škôl

zo všetkých kútov a regiónov Slovenska prevažne so zameraním sa na európske štúdiá, politické vedy či iné humanitné vedy. Doterajšie návštevné skupiny pozostávali prevažne z vysokoškolských študentov z Katedry politológie UK či Trnavskej univerzity, Katedry politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Katedry politológie Trnavskej univerzity, Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a BISLA.

 

Považujeme za dôležité sprostredkovať slovenským študentom príležitosť navštíviť európske inštitúcie, aby mali možnosť na vlastné oči vidieť a zoznámiť

sa s nimi, taktiež významnými think tankmi či médiami, ako aj Parlamentáriom a Múzeom európskej histórie, zblížiť sa s týmto prostredím, ako funguje, akí ľudia tu pracujú, aby si študenti zvýšili povedomie o Európskej únii. Oslovujem školy z celého Slovenska, chceme docieliť pestrosť a zastúpenie zo všetkých slovenských regiónov, najmä z tých menej rozvinutých, kde je menej príležitostí pre mladých ľudí.

 

Naše motto je:

„Veríme, že raz vidieť je omnoho prínosnejšie, ako stokrát čítať či počuť.“

 

Keďže sa zakladajúca členka Veronika Jankovičová vrátila späť na Slovensko po vyše 15tich rokoch života v Belgicku, aktivity Babrubylonu sa rozšíria aj na územie Slovenska, cieľom bude prinášanie európskych tém širokej verejnosti organizovaním workshopov, diskusných fór či panelov na aktuálne európske témy ako napríklad ako efektívne a férové manažovať eurofondy, prinášaním iného uhla pohľadu - spájaním skúseností z iných členských krajín prostredníctvom kontaktov priamo od nich alebo z EÚ inštitúcií. Sme zástankyňami praktických riešení,nemusíme vymýšľať žiadne nové teórie, naopak, stačí sa poučiť z chýb vlastných ale aj cudzích a najmä aplikovať riešenia, ktoré fungujú inde. O takýto prístup k uchopeniu problémov s európskym presahom sa budeme snažiť.    

 

Naše motto je:

„Netreba objavovať Ameriku, stačí, keď sa inšpirujeme z fungujúcich vecí, ktoré už pred nami niekto objavil.“

bottom of page