top of page

PODUJATIA

Hlavnou náplňou našich aktivít je prehĺbenie znalostí o európskych inštitúciách, ich politík

a rozhodovacích procesoch

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Anchor 1
SPOZNAJME EURÓPSKE INŠTITÚCIE

Pre lepšie/hlbšie porozumenie a chápanie ako fungujú Európske inštitúcie, ako sa vytvárajú oficiálne politiky, legislatívne návrhy, prebieha legislatívny proces,

prijímajú sa vízie do budúcnosti, postoje k výzvam, lobuje sa za záujmy jednotlivých členských krajín či zájmových skupín vás pozývame zúčastniť sa tejto výnimočnej príležitosti

bottom of page